forskolejobb.se

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Forskolejobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Musikens viktiga roll i förskolan tas inte på allvar

Örebroforskaren Anna Ehrlin har undersökt musikens roll i förskolan. Forskningen visar att musik har en viktig funktion i sin egen rätt och kan användas som ett redskap för språkstimulans och social träning. Men hennes studier visar också att musik är ett kunskapsområde som personalen allt för ofta väljer bort och inte vill ta ansvar för.

– Om förskolan ska leva upp till läroplanens mål om lärande både om ochgenom musik är det nödvändigt att blivande förskollärare får en utbildning i musik under studietiden som rustar för uppdraget, säger Anna Ehrlin, som har skrivit en doktorsavhandling i musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning vid Örebro universitet.

Sedan 1970-talet har förskollärarstudenter i sin musikundervisning fått höra att ”alla kan”. Men Anna Ehrlin betonar att det inte ska vara en utbildning som är inriktad på att få studenter att tro att deras musikaliska kompetens räcker. Det som behövs är en utbildning som faktiskt utvecklar studenternas musikaliska kompetens.

– Många förskollärare litar inte på sin egen musikaliska kompetens och väljer då att helt avstå från att musicera med barnen. I andra fall verkar musiken anses vara ett lättsamt och anspråkslöst kunskapsområde att ta ansvar för.

Anna Ehrlin, som själv har en bakgrund som grundskolelärare, vill stärka musikens plats i förskolan och i grundskolan och hoppas att hennes egen forskning kan lyfta frågor om musikens funktion och vara ett startskott för en viktig diskussion.

– Att lärare litar till sin kompetens och erfarenhet i de flesta ämnen med undantag av musik är en välkänd problematik och ämnet är starkt knutet till en föreställning om att det krävs talang för att förstå sig på eller utöva musik på ett tillfredställande sätt.