forskolejobb.se

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Forskolejobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Stressymptom vanligare bland unga kvinnor än män

Kvinnliga anställda upplever mer symptom på stress än sina manliga kollegor. Exempelvis besväras var fjärde kvinnlig anställd, 27 procent, av orolig mage, att jämföra med 14 procent bland männen. Det visar en undersökning som hälsoföretaget Previa låtit göra bland 55 000 anställda.

Stressrelaterade symptom är vanligast bland unga kvinnliga anställda. Bland kvinnor upp till 35 år har nära var tredje, 31 procent, problem med orolig mage och nästan lika många, 28 procent, känner sig ofta rastlösa eller spända. Mer än var fjärde ung kvinna, 26 procent, uppger att hon ofta känner sig irriterad och otålig.

 

De manliga anställda upplever inte att de besväras av stressymptom i samma utsträckning som kvinnorna. Knappt var femte man i undersökningen, 19 procent, anger att de besväras av orolig mage och drygt var sjätte, 16 procent, känner sig ofta rastlös och spänd. Knappt var sjätte manlig anställd, 14 procent, anger att han ofta blir irriterad eller otålig. En slutsats i undersökningen är att det kan vara svårare för unga kvinnor att hitta en hälsosam balans mellan jobb och privatliv.  De vanligaste orsakerna till stress är de upplevda kraven av att inte räcka till, både i privatlivet och i arbetslivet. Även rädslan att misslyckas och brist på kontroll skapar stress.